Türk Bayrağı’nın Anlamı

Bir ülkenin bağımsızlığını simgeleyen bayrak, bir ulusun milli değerlerini yansıtmaktadır. Ülkelerin en çok değer verdikleri ve başlarının üzerinde tuttukları en önemli simgelerdendir. Ülkemizde ise diğer ülkelere göre bayrağımız daha değerlidir ve daha büyük bir tutku ile bağlıyızdır. Böyle olmasının en önemli nedenleri ise bayrağımızın taşıdığı anlamdır. Özellikle simgelediği şanlı tarih ve ecdadımıza olan saygıdır. Türk Bayrağı. Türk Bayrağı Anlamı- Kılıç Bayrak, Bayrak İmalatı, Bayrağımızın renginin ve simgelerinin büyük anlamı vardır. Bu da bizim bayrağa daha tutkulu olmamızı sağlıyor. Türk bayrağımızın tarihinin ilk olarak hangi tarihe dayandığı tam olarak bilinemiyor. Bu konuda birçok rivayet olsa da genel olarak 1. Kosova Savaşı 1389 yılına dayandığı bilinmektedir. Binlerce insan bu savaşta hayatını kaybetmiştir. Bir rivayete göre yerde biriken kanların üzerine yansıyan ay ve yıldızın Türk Bayrağı’nı oluşturduğu bilinmektedir. O gün Türk Bayrağı’nın ilk tohumları atılmıştır. Bunun dışında birkaç farklı rivayet de bulunmaktadır. Türk Bayrağı’nın Tarihi Farklı bir rivayete göre de bir gökyüzü olayı gerçekleşerek Jüpiter ve Ay aynı hizaya gelmiştir. Bunun sonucunda da Türk Bayrağı yansıması ortaya çıkmıştır. Fakat Türk Bayrağı adına daha öncesine dayanan bulgular da yapılmıştır. Benzer içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.

Devamını Oku

Türk Bayrağı Kanunu

Kanun No: 2994

Kabul Tarihi: 29/5/1936

Madde 1: Amaç Bu Kanunun amacı Türk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Madde 2: Bayrağın Şekli ve Yapımı Türk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gösterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay – yıldızlı albayraktır. Bayrak ile özel bayrakların (sembolik bayrak, özel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tüzükte gösterilir. Madde 3: Bayrağın Çekilmesi ve İndirilmesi Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin araçlarına takılır. Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır. Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur. Madde 4: Bayrağın Yarıya Çekilmesi Türk Bayrağı, yas alameti olarak 10 KASIM’da yarıya çekilir. Yas alameti olmak üzere Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıkça ilan edilir. Madde 5: Bayrağın Selamlanması Çekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tören geçişlerinde Bayrak, cephe alınarak selamlanır. Madde 6: Bayrağın Örtülebileceği Yerler Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tüzükte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze törenlerinde bunların tabutlarına, açılış törenlerinde ATATÜRK heykellerine veya resmi yemin törenlerinde masalara örtülebilir. Ayrıca milli örf ve adetler göz önünde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tüzükte gösterilir. Madde 7: Yasaklar Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz. Bu Kanuna ve tüzüğe aykırı fiiller yetkililerce derhal önlenir ve gerekli soruşturma yapılır. Madde 8: Cezalar (Değişik: 23/1/2008-5728/421 md.) Bu Kanuna ve çıkarılacak tüzüğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır. Bu Kanun hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca idarî para ceza verilir. Madde 9: Tüzük Bu Kanunun ilgili maddelerinde tüzükte düzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde çıkarılacak tüzükte gösterilir Madde 10: Yürürlükten kaldırılan kanun: 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 11: Yürürlük Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. Madde 12: Yürütme Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Buy Cialis Professional UK

Devamını Oku

Bayrak İmalatı Hakkında

Bayrak, bir markanın, şirketin görsel olarak tanıtımının yapılabileceği bir reklam seçeneğidir. Bayrak İmalatı kumaş üzerine dijital baskı yapıldıktan sonra istenen özelliklere göre kesilip şekillendirilmesiyle oluşturulur. Ortaya çıkacak iş sizi temsil edecek bir görsel olacağı için baskısından kesimine her aşamasında Kılıç Bayrak olarak titizlikle çalışmaktayız. Seçeceğiniz kumaşa göre uygun olan baskı yöntemi kullanılarak seçtiğiniz bayrak tipinde üretim yapılabilmektedir. Kılıç Bayrak Tarafından Üretilen Bayrak Çeşitlerimiz Makam Bayrakları: Makam bayrakları o makamda yer alan bireyin ihtişamına katkı sağlar. Bu sayede de sokaklarda arabasıyla dolaşırken halkın onu görüp övünmesi ve güvenmesini sağlayabilirler. Gönder Bayrakları: Firmalar tarafından kullanılan gönder bayrakları şirket binaları gibi yerlerde daha çok dikkat çekmektedir. Bu şekilde kendi reklamlarını yapmakla beraber, sahip oldukları şirketi temsil etmek gibi farklı görevleri üstlenmektedir. Siyasi Bayraklar: Seçim zamanları bu bayrakları her alanda, her caddede, her sokakta hatta çok sayıda büyük binaların üstünde görebiliriz. Siyasi parti bayrakları da bu doğrultuda seçim zamanlarında olmazsa olmaz kuralı taşımaktadır. Seçim bayrakları, seçimler esnasında partilerin kendini reklam ve çok daha iti tanıtabilmek için ulaştıkları her yere ve konuşma yaptıkları mekânlara, parti binalarına, konuşma meydanlarına astıkları ve kendilerini tanıtmak için yapılan ve siyasi partileri temsil eden ve simgesel hale gelen bayraklardır. Kırlangıç Bayraklar: Resmi olan kurumların da kendilerini tanıtma yolu olarak da tercih ettiği kırlangıç bayraklar son derece uzun ömürlü ve kullanışlı şekilde tasarlanmış ürünlerdir. Özel tasarıma sahip olan bu bayraklar sayesinde şirketinizin tanıtımını da yapabilirsiniz. Plaj Bayrağı: Plaj bayrağı genel olarak kurumsal firmaların sektör adreslerini ve kimliğini oluşturmaktadır. Kurumsal kimliği simgeleyen Plaj bayrağı da en önemli yapı taşını ayırmaç oluşturmaktadır. Bu sebepten ötürü firma amblemi tasarlanırken uygulama alanları titizlikle tasarlanmalıdır. Bu ve benzeri bayrak çeşitlerimiz ve daha fazlası hakkında bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir

, profesyonel destek alabilirsiniz. Kılıç Bayrak ailesi olarak bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz!

Devamını Oku

Bayrak Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bayrak üretimi için özel kumaşlar kullanılmaktadır. Bu kumaşlar, alpaka, triko, polyester, polyester saten, kristal saten, mat saten ve atlas saten şeklindedir. İsteğe ve kullanılacağı alana göre farklı kumaşlarda üretim yapılmaktadır. Bayrakların üzerine

buy kamagra 100mg

, emprime baskı, dijital baskı, serigraf baskı ve fabrikasyon baskı yöntemleri uygulanarak logo ve amblemler yapılmaktadır. İstediğiniz şekilde, istediğiniz kumaş ile istediğiniz ebatlarda bayrak imalatı gerçekleştirilmektedir. Bayrak için kaliteli imalat son derece büyük bir önem arz etmektedir. Bayrak imalatında baştan sona dikkat edilmesi, özveri ile çalışılması gerekir. Bu yüzden, alanında uzman olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde beklenilen sonuç alınamayabilir. İmalat sırasında yapılan ufak bir hata bile büyük bir sonuç doğurur. İmalat için kullanılan baskı makinesi ve kumaşlar son derece önemlidir. Kılıç Bayrak, satın aldığı bayrağın kaliteli olmasında ödün vermez. Bu itibarımız açısından oldukça büyük bir olaydır. Kalitesiz malzemelerle, kalitesiz bir şekilde imal edilmiş bayraklar, firmanın prestijine doğrudan etki eder ve hatta işinin düşmesine dahi neden olabilir. Bu yüzden, firmamız bayrak imalatı noktasında kaliteye fazla önem vermektedir. Günümüzde, teknolojinin gelişimi günlük hayata da yansımaktadır. İstenilen her malzeme, her logo ve her ebatta bayrak üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Bayrak imalatı için iletişim bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Böylelikle, kendi tasarladığınız şekilde bayrak üretiminin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için, bize isteklerinizi belirterek, teklif bekleyebilirsiniz.

Devamını Oku

Bayraklarda Kullanılan Kumaşlar Nelerdir?

1- TRİKO POLYESTER KUMAŞ ÖZELLİKLERİ Genellikle açık alanlarda kullanılır. Rüzgârı gözenekleri arasından geçirebilme özelliğinden dolayı bayrak dalgalanır ve bu nedenle geç yıpranır. Baskının arkaya geçme özelliği vardır ve parlak bir kumaştır.

2- 2- ALPAKA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ Dış mekân bayraklarında ve iç mekân bayraklarında kullanılır Kaliteli ve çok dayanıklı bir kumaş cinsidir. Ayrıca afişler, işçi önlükleri ve masa örtülerinde kullanılır. Baskının arkaya geçme özelliği vardır. Polyester ve kesik elyaf iplikten imal edilir. Mat ve sık dokuma kumaştır. Bayrak kenarlarında ısı rezistans kesim özelliği vardır.

3- 3- PONJE ve ASTAR KUMAŞ ÖZELLİKLERİ Promosyon bayrakları gibi kısa süreli kullanılacak bayraklarda, özellikle spor müsabakalarında, kulüp bayrakları, parti bayrakları olarak kullanımı idealdir. Baskının arkaya geçme özelliği vardır. İnce ve mat bir kumaştır.

4- MAT POLYESTER KUMAŞ ÖZELLİKLERİ İç ve dış mekânlarda afiş, flama v e süsleme bayraklarında kullanılır. Tek taraflı baskı yapılır. Baskı arkaya geçmez. Dalgalanma özelliği yoktur. Mat bir kumaştır. Bayrak ve flama konfeksiyonları dikiş ile olabileceği gibi ısı rezistans kesim ile de imal edilebilir. Ebatlar, sınırlı değildir. İsteğe göre değişebilir.

5- ATLAS ve SATEN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ İç mekân bayrak ve flamalar veya masa bayraklarında kullanılır. Genellikle ipek baskı yada transfer baskı tekniği ile basılır. Tek yüzü parlak bir kumaş olup arka yüzü mattır. Kesinlikle yıkanmamalıdır. Çünkü floş iplikten yapılır. Dikişli teknikle imal edilir ve çift katli bayraklarda kullanılır. Güneşten solmayan boya ile basılmalıdır.

6- T.S.E. LI POLYESTER KUMAS ( TÜRK BAYRAĞI KUMAŞI ) ÖZELLİKLERİ Türk Bayrağı standardı için özel imal edilen Bayrak ve flamalar kumaşıdır. Özel firma ve gönder bayraklarında da kullanımı idealdir. Arkasına net geçirme özelliği vardır. Aşındırma veya Dispers aplikasyon baski tekniği ile imal edilir. Mat görünüme sahiptir. Atkı ve çözgü ipliği kesik elyaf polyester iplikten imal edilir. Bu bayrakların kenarları konfeksiyon dikiş ile kıvrılır.

Devamını Oku

Bayrakçı Dede’den 15 Temmuz şehitleri anısına 1002 Metrelik Bayrak

Ahmet DAĞLI AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde topladığı çakıl taşlarıyla tepe ve yamaçlara yaptığı Türk bayrakları sonrası ‘Bayrakçı Dede’ adıyla anılan Turan Kaplan (64), bu kez 15 Temmuz şehitleri için 1002 metrekarelik bayrak yaptı. Sandıklı Hüseyin Develi Huzurevi’nde takriben 4 senedir kalan işçi emeklisi Turan Kaplan, 2015 seneninde Dağlıca- Yüksekova yolunda 16 askerin şehit olduğu saldırıdan büyük elem duyarak, şehitler hatırasına Sandıklı’daki Timurlenk Tepesi’nin yamacına çakıl taşlarıyla 220 metrekarelik Türk bayrağı yaptı. Kaplan, 2016 seneninde aynı yamaca 217 metrekarelik bir Türk bayrağı daha yaparak

cialis uk

, 23 Nisan’da çocuklara armağan etti. Kaplan, hemen peşinden aynı yamaçta, ilk bayrağın takriben 500 metre üst bölümüne 300 metrekarelik bayrak daha yaparak, 19 Mayıs’ta gençlere armağan etti. Turan Kaplan’ın bu davranışı, Genelkurmay daha önceki Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın da dikkatini çekti. Akar tarafından Afyonkarahisar’a gönderilen ve üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün resimi bulunan bir onurluk, askeri yetkililer tarafından Kaplan’a verildi. Diyarbakır’ın Kulp kazasına bağlı Aygün Jandarma Karakol Komutanlığı’nın isteği üzerine Kaplan, darbe teşebbüsünden sonra bölgede asker ve korucuların yardımıyla 11 günde şehitler hatırasına 966 metrekarelik çakıldan Türk bayrağı yaptı. 1002 METREKARELİK BAYRAK YAPTI Türk bayrağı çalışmalarıyla takdir toplayan Turan Kaplan, 5’inci bayrağını ise yeniden Sandıklı’daki Timurlenk Tepesi’nde yapmaya karar verdi. Geçen temmuz ayında başladığı çalışmalar dahilinde önceden 600 metrekare tasarıladığı Türk bayrağını büyüterek 1002 metrekareye çıkardı. Etraftan topladığı taşlarla Türk bayrağını yapan Kaplan, 15 Temmuz şehitleri hatırasına oluşturduğu bayrağı bir gün evvel boyayarak sergilemeye başladı. ‘BOYASINI EMEKLİ MAAŞIMLA ALDIM’ Topladığı 2 bin 265 el arabası taşla 1002 metrekare alana Türk bayrağı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Turan Kaplan, “Önceden yapmış olduğum bayrakların temizliğini ve bakımını ara ara yapıyorum. 15 Temmuz şehitlerimiz hatırasına yaptığım bayrağımı geçen yıl yetiştirememiştim. Bu seneye kısmet oldu. Temizledim, bakımını yaptım. Boyasını da devletin bana bayramda verdiği emekli ikramiyesiyle aldım. Şimdi de bayrağımı boyayarak 15 Temmuz şehitlerimizin hatırasına açılışını yapıyorum. Önceden de Zeytin Dalı Harekatı’nda savaşan askerlerimize çorap yolladım. Tanklarımıza nazar boncuğu yolladım. Bayraklarımızın temizlik ve bakımını yapmak koşul. Kendi olanaklarımla, kimseden yardım almadan, emekli aylığımla bayraklarımı temizliyor ve bakımını yapıyorum. Hem de zamanımı geçiriyorum. O şehitler bizim. Allah’ım şehitlerimizin ruhunu şad etsin. Gazilerimize de Allah şifalar versin” diye konuştu.

Devamını Oku

Her Ülkenin Bayrağı Farklıdır Çünkü

Her ülkenin kendisine ait bayrakları vardır. Bayrakların üzerindeki şekil

, renk ve semboller; oradaki insanların inançlarını, düşüncelerini ve hafızalarındaki kötü hatıraları yansıtır. Almanya, Belçika, İtalya gibi bazı Avrupa ülkenin bayrağı üç renklidir. Bu bayraklarda üç renk kullanılması, teslis inancını sembol etmektedir. Bunun yanı sıra Danimarka, Finlandiya, İsveç, Norveç, İsviçre, Yunanistan gibi bazı devletler de bayraklarında Hristiyanlığın sembolü olan haça yer vermişlerdir. İngiliz bayrağındaki birbirine kaynaşmış üç haç şekli, İngiltere, İskoçya ve İrlanda’nın birleşik vaziyetine işarettir. Bayraklardaki her rengin bir anlamı vardır. Öğrneğin, Fransa; ihtilâlden sonra bayrağının renklerini belirlerken krallık zamanından beyazı, ihtilâlden kırmızıyı ve Paris’in eski alâmeti olarak maviyi almış ve üç renkli Fransız bayrağını oluşturmuştur. ABD’nin bayrağındaki elli yıldız, Amerika’yı oluşturan eyalet sayısını ifade etmektedir.Gibi bir çok ülkenin bayrağı rengi, sembolü ve şekli her zaman farklıdır.

Devamını Oku

İki Ülke Arasındaki Bayrak Krizi

Okyanusya ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda ikilisi arasında bayrak krizi yaşanıyor. Yeni Zelanda’da vekil olarak başbakanlık görevini yürüten Winston Peters yaptığı izahta, Avustralya’ya Yeni Zelanda bayrağını birebir kopyalamasını bırakmasını ve kendi tasarımını üretmesi çağrısında bulundu. Yerel TVNZ kanalına açıklama yapan Peters, “Uzun zamandır kullanılan bir bayrağımız vardı. Avustralya tarafından birebir kopyalandı. Bayraklarının değiştirmeliler ve bu tasarımı ilk bizim kullandığımız gerçeğine önem vermeliler” sözlerini kullandı. Avustralya ve Yeni Zelanda’nın bayrakları gerçekten de birbirine çok benzemektedirler. Britanya sancağı temel alınarak hazırlanan dizaynlar, koyu lacivert zemin üzerine yapılmış. Her iki ülkede bayraklarının sol üst köşesinde Birleşik Krallık bayrağı yer alırken, sağ tarafında ise Güney Haçı takımyıldızı yer almaktadır. İki bayrak arasındaki farklar ise oldukça az. Yeni Zelanda’nın kırmızı yıldızlarının aksine Avustralya bayrağındaki yıldızlar beyaz. ve ülkenin bölge ve eyaletlerini temsilen 7 köşeli. Yeni Zelanda bayrağı 1902 seneninden itibaren kullanılırken, Avustralya 1954 yılında mevcut bayrağını resmi olarak kullanmaya başladı. Ancak bayrağın fark sürümleri 1901 seneninden beri kullanımda. Doğum yapan Başbakan Jacinda Ardern’in yerine vekalet eden Peters’ın yorumları

Buy Nolvadex UK

, Yeni Zelanda-Avustralya arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir döneme eşit geldi. İki ülke arasındaki ilişkiler 17 yaşında olan bir Yeni Zelandalı’nın Avustralya’da gözaltına alınarak yetişkinlerin tutulduğu bir cezaevine konmasıyla beraber gerilmişti. Yeni Zelanda’da bayrak gündemi ise yeni değil. Ülke 2016 seneninde bir referanduma gittikçe, yeni bayrak tasarımını oylama sunmuştu. Ancak referandumdan yüzde 56.6 ile mevcut bayrağın savunması neticesi çıkmıştı. bayrak krizi..

Devamını Oku
Whatsapp İletişim
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?